Tự hỏi (2)

Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Thế gian (tôi nữa!) trở trăn nhiều.
Buồn vui thương nhớ, ghen hờn giận,
Đố ai dám hiểu hết chữ yêu?

<Hà Nội, July 4th, 2010>
when suspended by coffee in a hazy intermediate between total cluelessness and absolute certitude.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: