Life.

Talk is cheap because supply exceeds demand. – Anon

Cuộc đời giống như một cuốn sách vậy – quan trọng không phải dài hay ngắn, mà là có hay hay không. – Anon

Tin ta mà không hiểu ta, ấy là phỉ báng ta – Phật

– Ain’t you scared it won’t be nice like we thought?
– “No,” she said quickly. “No, I ain’t. You can’t do that. I can’t do that. It’s too much livin’ too many lives. Up ahead they’s a thousan’ lives we might live, but when it comes, it’ll on’y be one. If I go ahead on all of ’em, it’s too much.
<John Steinbeck, The Grapes of Wrath>

Relationships.

Hễ có hai cuộc tình giống nhau, là thế giới đã mất đi một tâm hồn – Anon.

Ngày hôm trước cô ấy là một nửa của anh. Ngày hôm sau chỉ còn một phần tư. Và sau nữa là một phần tám, một phần mười sáu, là một phần ba hai… Dãy số cứ thế giảm mãi, nhanh hơn anh muốn rất nhiều, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ có thể bằng không. <Từ một blog>

[…] lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời? – L.M.T <Mục Tâm sự – VnExpress :D>

Hôn nhân giống như một cái nhà vệ sinh: kẻ ở ngoài thì muốn vào, còn người trong chỉ muốn thoát ra. – Anon.

Love takes off the masks we fear we cannot live without and know we cannot live within. – James Baldwin

True love is either forever or nothing. Anything in between, it is just nothingness overdue. – K.T.

Thoughts.

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. – Albert Einstein

Politics is the gentle art of getting votes from the poor and campaign funds from the rich, by promising to protect each from the other. – Oscar Ameringer

Cà phê mà uống lạnh thì chẳng khác gì coca uống nóng. – VT

Time you enjoy wasting, is not wasted time. <Marthe Troly-Curtin>

Premise.

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất,
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi
<Xuân Diệu>

Ta là Một, là Riêng, là THỨ NHẤT,
Chẳng có chi bè bạn nổi cùng ta
<Xuân Diệu>

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
<Xuân Diệu>

Forget me, forget me not?
I won’t let you choose.
<Me>

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật
<Dịch Phong>

Hàng năm, tôi đợi mùa thu tới, để buồn …
<Anon>

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: