Bài thơ đầu anh viết tặng em,
Là bài thơ viết về đôi dép.
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết,
Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ,
Có yêu đâu mà chẳng rời nừa bước.
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát cụi cũng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác,
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Bỗng một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Hai chiếc dép vô tư khăng khít cứ song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hữa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi.

Không thiếu nhau trên những bước đường đời,
Dẫu mỗi chiếc một bên phải trái
Như anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung.

Hai mảnh đời lặng lẽ bước song song,
Sẽ dừng lại khi mất đi một chiếc.
Chỉ còn một là không còn gì hết,
Nếu chẳng tìm được chiếc thứ hai kia.

<Nguyễn Trung Kiên>

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: