Chôn cái-gì-đó xuống
Đào cái-gì-đó lên
Cái-gì-đó chẳng khác
Mọi sự vẫn y nguyên

Tháo cái-gì-đó ra
Lắp cái-gì-đó vào
Cái-gì-đó thay đổi
Chẳng còn như ngày nào

Vứt cái-gì-đó đi
Nhặt cái-gì-đó lại
Cái-gì-đó tưởng vậy
Đã vỡ vụn mất rồi

Cho cái-gì-đó mãi
Chẳng nhận lại mảy may
Cái-gì-đó sao vẫn
Vẹn nguyên trong tim này?

<Nguyễn Thành Trung – Amser Sinh 01-04>

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: