Mùa nước lên

Dòng sông êm đềm nào đây? – Bạn hỏi.
Xin thưa, ngày thường, nó vẫn là con đường ngõ sau của mình đó.

Photo courtersy of Duy Trịnh

Advertisements
1 comment
  1. clozsnopteck said:

    Đẹp quá ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: