Thiêu thiếu

Nhân dịp Valentine 2011, có bài thơ nửa trêu chọc, nửa câu kéo hộ các anh giai single ở Colgate chơi 😀 Happy Valentine everyone ^^

Sáng dậy choàng ôm nắng,
Tối về bước cùng trăng,
Đi giữa tuyết giăng giăng,
Nhưng mà sao . . . vẫn thiếu.

Những anh chàng khó hiểu,
Càng ra vẻ thờ ơ
Chơi nhạc với làm thơ,
Đi gym rồi đá bóng.

Nhưng mỗi chiều đổ bóng,
Nắng trĩu cả một bên,
Chẳng có gì tựa lên,
Cứ chênh vênh giữa nắng.

Thơ không người đề tặng,
Điện thoại chẳng nhắn tin,
Tối tối, cứ nằm im,
Không thèm rung, thèm động.

Ôi, mối tình trong mộng!
Ở đâu? Là ở đâu?
Sao mi chẳng đến mau,
Ta còn ra thư viện . . .

(Feb. 11, in Alternative Energy class.)

_______________________________

This is the fourth part of my ongoing self-satirical Colgate series, friendly dubbed Weekend Entertainment. You’re a Colgate kid? You’ll sure be on my series one day. See more at:

Weekend Entertainment (Part 1) – Colgate Visit, or Hiep Tran the playboy.

Weekend Entertainment (Part 2) – Hieu Luu ♥ Hien Trang one-year anniversary

Weekend Entertainment (Part 3) – The Secret of a Family Plan, or Nam Kiều the love bug.

Weekend Entertainment (Part 4) – Valentine 2011 – Thiêu thiếu

Advertisement
1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: